büyüme


Sürdürülebilirlik kavramı, insana adeta 1990’lı yılların “kalite” kavramını hatırlatıyor. O yıllarda firmalar, tüketicileri ikna edebilmenin yolunun “kaliteyi telaffuz etmek” ten geçtiğine inanıyorlardı. Öyle miydi, değil miydi, çoğu için bilinmez, ama “dönemin gerisinde kalmamak” için kalite, söylenmesi gereken bir laftı.

Sürdürülebilir büyüme nasıl bir şeydir?

Canlı türlerindeki küçük ya da büyük değişimlerde olduğu gibi, ekonomik sistemin her büyüme evresi de, birbirinden farklı karakter özellikleri gösteriyor. Eskiden uzun dalgaları sadece ekonomik evrelerle açıklarken, işin içine artık sosyal ya da siyasal gelişmeleri katmadan sağlıklı değerlendirmeler yapmak da pek mümkün olmuyor.

Yıl 2020…