Koçluk ve mentorlük metodolojisi hakkında


Koçluk ve mentorluk metodolojisi

Stratejik bakış açısı

Stratejik bir bakış açısıyla şirketiniz için en doğru pazarlama hedeflerini koymanızı ve pazarlama faaliyetlerinizi bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak planlamanızı sağlarım. Stratejik bakış açısı, size firmanızın olanaklarıyla, pazardaki koşulları örtüştürebilme becerisi kazandırır. Böylece mevcut kaynaklarınızı – çalışanlarınız dahil – daha etkin kullanarak işletmenizin daha hızlı ve sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlarsınız. Bunu yaparken de işletme içindeki ekibinizle ve işletme dışında hizmet aldığınız partnerlerle daha verimli iletişim/işbirliği kurarak işlerin kesintisiz bir biçimde yürümesini sağlayabilirsiniz.

Bir metodolojinin içinde üç yaklaşım

Derinlemesine mülakat ve gözlemle, tamamen önyargısız ve büyük bir merakla, karşımdakinin kafasından geçenleri anlamaya çalışırken bir yandan da yapılması gerekenleri yapması gerekenlerle birlikte yaparım. Gerektiğinde motive eder, gerektiğinde yapılması gerekeni bir öğretmen gibi karşımdakine aktarırım. Bu bir metodolojinin içine yerleştirdiğim üç yaklaşımdır; danışmanlık, koçluk ve mentorlük.

Şirket içi çatışmaların ortadan kaldırılması

Şirket içi çatışmalar, kaynağı ne olursa olsun kurumlar için en tehlikeli ortamı oluşturur. İster satış ve pazarlama departmanları arasında, ister aile ile çalışanlar arasında, isterse patronla müdürler arasında olsun. Başarıya giden yolun ilk dönemeci kurum içi çatışmayı ortadan kaldırmak, dayanışmacı, herkesin aynı gemide olduğunu hissettiren bir yaklaşımı yaşatabilmektir. Çatışma, olumsuzluk, karamsarlık,  kurum içi günlük dilde sürekli yeniden üretildiği için bu ortamın kendiliğinden ortadan kalkması mümkün değildir. En küçüğünden en büyüğüne her ölçekteki şirkette çatışmacı dili ortadan kaldırmak koç ve mentor olarak en önemli çalışma alanlarımdan biridir.

Facebook Comments