Katlı büyümek isteyen KOBİ’ler için


KOBİ’lerin deyişiyle “Lig atlamak” günümüz dünyasında “Katlı büyümek” demektir. Yani 1’ken 2, 2’yken 4’ken 8, 16… diye gitmek.

Bu şekilde katlı büyümek için de bir pazarlama çarpanına ihtiyacınız var. Yaptığınız iş ne olursa olsun işinizi en mükemmel şekilde yapmak, rakiplerinizden daha iyi olmak zaten olmazsa olmaz bir koşul. Bu elde var bir. Peki bu ürün veya hizmetinizle şirketinizi nasıl katlı büyütürsünüz ve üstelik bunu sürekli olarak tekrarlayabilirsiniz?

Sürdürülebilir katlı büyüme, ürün veya hizmetinize kattığınız pazarlama çarpanıyla mümkün hale gelir. Bunu,
Sürdürülebilir katlı büyüme becerisi = ürün/hizmet x pazarlama çarpanı
formülüyle ifade edebiliriz.

Pazarlama çarpanı konvansiyonel pazarlama yöntemlerinden başlayıp, içgörü ve uzgörü elde etmeye kadar uzanan kuvvet aşamalarından oluşur. Büyümek için gereken, orta ve uzun vadeli pazarlama çarpanlarınızı belirleyip bu hedeflere ulaşacak stratejik adımları planlamaktır ve yola devam etmektir.